Schooltijden

[table id=2 /]

Ziekmelding en verzuim

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch (0342-451458) of via de Parro-app door te geven. Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft. Wij informeren dan de ouders van de andere kinderen in de klas. Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken met artsen e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.