De activiteiten van de ouderraad bestaan uit het verrichten van hand en spandiensten ten behoeve van het onderwijzend personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van sportieve activiteiten van de schoolkinderen, assisteren bij de organisatie van ouderavonden, vieringen, afscheid van leerlingen en personeel enz.

Lid worden van de ouderraad

Ouders die overtuigd instemmen met de grondslag en het doel van de stichting waarvan de school uitgaat, kunnen lid worden van de ouderraad. Men kan maximaal acht jaar zitting hebben in de ouderraad. In de ouderraad is verder minimaal één lid van het team afgevaardigd om de onderlinge activiteiten goed op elkaar af te stemmen. De werkwijze van de ouderraad is nader geregeld in het ouderraad-reglement, dat op school ter inzage ligt.